Menu

ประวัติการแก้ไขบริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทที่เปลี่ยนชื่อ

ชื่อปัจจุบัน ชื่อเดิม วันดำเนินการ
กรุงเทพปรกันภัย rrr 23/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย กลางคุ้มครอง 09/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย กลางคุ้มครอง 09/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย xx 09/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย xx 09/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย wwww 09/05/2018
กรุงเทพปรกันภัย rrr 09/05/2018

รายชื่อบริษัทที่ควบรวมกิจการ

ชื่อปัจจุบัน วันดำเนินการ ชื่อบริษัทที่ควบรวม
บริษัท แฟซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) 06/06/2018 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กรุงเทพปรกันภัย