ค่ายเส้นทางอาชีพ สู่ธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับน้องๆ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4

วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม

น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรม

ธุรกิจประกันวินาศภัย น่าสนใจอย่างไร

จะมีโอกาสเติบโตมั้ย

ทำงานในฝ่ายไหนได้บ้าง

ดูรูปกิจกรรม

เปิดรับสมัคร

วันที่ 16 สิงหาคม - 16 กันยายน 2560

ดูกำหนดการ

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 1 ตุลาคม 2560